A 2012. mi u EU

Potpredsednik DS o evropskim integracijama Srbije. (Kurir, 29. 1. 2007. godine)
„Cilj je da nastavimo pregovore sa EU u prva tri meseca, da 1. januara 2008. godine dobijemo status kandidata za članstvo u EU…a da do 2012. godine uđemo u EU.“

Umesto najavljenog članstva Srbija u 2012. i dalje čeka na status kandidata. Čak i da sada dobijemo status, preostaje nam ispunjavanje uslova za započinjanje pregovora o pristupanju Uniji.

Što se tiče punopravnog članstva ne vredi mu se nadati u narednih, u zavisnosti od optimizma prognostičara, šest do devet godina.

Sve u svemu – „neispunjeno“.