Ne, kemtrejlsi nisu tema predloga zakona u Tenesiju

Uredba Senata države Tenesi ne dokazuje da su kemtrejlsi stvarna pojava. Predlog zakona koji se spominje u manipulativnim objavama na mrežama, primarno i preventivno se odnosi na kontrolu aktivnosti geoinženjeringa u ovoj državi i ne spominje kemtrejlse.
Foto: Canva
  • „Kemtrejlsi”, jedna od najupornijih teorija zavere, tvrdi da su tragovi kondenzacije iza aviona deo tajnog programa za trovanje atmosfere i ljudi toksičnim hemikalijama.
  • Ova teorija zavere je, od 90-ih pa do danas, u više navrata zvanično osporena od strane brojnih naučnih i državnih institucija.
  • Senat države Tenesi usvojio je zakon kojim se zabranjuje ispuštanje hemikalija u atmosferu unutar državnih granica „sa izričitom svrhom da utiče na temperaturu, vreme ili intenzitet sunčeve svetlosti”.
  • Predlog zakona ni u jednom delu ne spominje „kemtrejlse”.

Društvene mreže su prethodnih dana „preplavile” objave u kojima se tvrdi da je savezna država Tenesi zakonom zabranila „kemtrejlse” — naziv koji teoretičari zavere koriste za tragove iza aviona na nebu nastale prirodnim procesom kondenzacije, a za koje oni veruju da su rezultat ispuštanja otrovnih supstanci.

Ovom se zabranom u Tenesiju, kako konspiratori sa društvenih mreža navode, zvanično potvrđuje „trovanje naroda” i zaprašivanje toksinima sa neba.

Savezna država Tenesi ne zabranjuje kemtrejlse kako se tvrdi na društvenim mrežama
Izvor: Facebook

O čemu je zapravo reč?

 

Zakonom države Tenesi, koji je Senat usvojio 18. marta, predviđena je izmena Zakona o kvalitetu vazduha kako bi se, u granicama ove države, „zabranilo namerno ubrizgavanje, oslobađanje ili disperzija hemikalija, toksičnih jedinjenja, supstanci ili preparata u atmosferu, sa izričitom svrhom uticaja na temperaturu, meteoroloških prilika ili intenziteta sunčeve svetlosti.”

Predlog ovog zakona ni u jednom delu ne pominje „kemtrejlse”, već se osnovna namena dokumenta pre svega odnosi na kontrolu geoinženjeringa u Tenesiju.

Ispostavlja se, međutim, da je reč o preventivnom, pre nego li o reaktivnom delovanju.

Naime, iako su nezavisni (nevladini) subjekti u obavezi da nadležnim državnim institucijama prijave sve planirane aktivnosti kontrole ili promene vremenskih prilika u SAD — nijedan takav slučaj, do sada, nije prijavljen niti zabeležen u Tenesiju, ocenjuje Politifact.

Takođe, zakon u svojoj širokoj odrednici zabranjuje i bilo kakav „uticaj na temperaturu, vreme ili intenzitet sunčeve svetlosti. Amandman su predložili i izglasali poslanici Republikanske partije, a stupiće na snagu 1. jula ukoliko ga potpiše guverner Tenesija Bil Li, takođe republikanac”, prenosi BBC.

Predlog ovog zakona usledio je nakon izveštaja vlade iz juna 2023. godine koji se tiče solarnog geoinženjeringa, odnosno ideje rashlađivanja Zemlje odbijanjem sunčeve svetlosti nazad u svemir.

Međutim, tokom rasprave o ovom predlogu zakona u Generalnoj skupštini Tenesija ovog meseca, pojedini državni poslanici se jesu, direktno ili indirektno, referisali i na „kemtrejlse“.

Među njima je bio i Kris Tod, predstavnik Republikanske stranke, koji je je tokom zasedanja rekao kako ceo život gleda kemtrejlse, jer je „od kada su izmišljeni mlazni avioni, počeo da primećuje i hemijske tragove na nebu”.

Tokom debate, za reč se javio i Džon Rej Klemons, poslanik Demokratske partije, koji je šaljivo predložio amandman koji bi zaštitio izmišljena mitološka bića.

„Ovaj amandman bi osigurao da zaštitimo Jetija i Bigfuta od ove teorije zavere koju usvajamo kao zakon”, rekao je Klemons tokom debate, dodajući da „ovaj zakon ne treba shvatati ozbiljno”.

Nakon što je zakon prošao državni Senat u Tenesiju, Dag Mastriano, senator u državi Pensilvanija, izjavio je da će i on sprovoditi zakon koji će „osigurati da nebo iznad Pensilvanije bude zaštićeno u budućnosti”.

Mastriano, koji je izgubio izbore za guvernera 2022, i ranije je javno pominjao „kemtrejlse”. Prošle godine je na svom Fejsbuk nalogu objavio fotografiju belih tragova na nebu uz uz opis: „Imam zakon da ovo zaustavim.”

Geoinženjering je naziv za tehnologije koje se mogu koristiti za manipulaciju i kontrolu vremenskih prilika sa ciljem ublažavanja efekata klimatskih promena.

Pojedine metode geoinženjeringa podrazumevaju i upotrebu aerosoli, zbog kojih su se i u prethodnom periodu direktno povezivali sa dezinformativnim kampanjama i kemtrejls teorijom zavere.

„Zbog pitanja njegove korisnosti u praksi, kao i mogućnosti neželjenih ishoda, geoinženjering je i prilično kontroverzan među naučnicima koji se bave klimom”, navodi se u izveštaju BBC-a. Klimatski inženjering širom planete ne predstavlja isto što i rutinske modifikacije vremena, poput „sejanja oblaka” (cloud seeding) tehnike za povećavanje padavina koja se koristi u pojedinim državama.

Teorija zavere o „kemtrejlsima” tvrdi da hemikalije koje se ispuštaju u vazduh imaju za cilj da smanje životni vek ljudi ili da im kontroliše umove, steriliše populaciju, kao da se uz pomoć hemikalija koje se ispuštaju iz aviona, vrši direktna kontrola vremena.

„Kemtrejlsi“ (chemtrails) su, pak, konspiratorni naziv za bele tragove na nebu (contrails). Reč je o tragovima kondenzacije koja nastaje iza aviona koji se sastoje uglavnom od zamrznute vodene pare.

Brojne dezinformacije koje se tiču kemtrejls teorije zavere su u više navrata bile predmet analiza redakcije Istinomera.

Jedna od najranije zabeleženih fotografija avionskih tragova datira iz 1940. godine, snimljene na nebu iznad Filipina. Međutim, ovaj specifični atmosferski fenomen nije naučno pojašnjen sve do 1953. godine, kada je meteorolog Herbert S. Eplman objavio detaljan naučni rad o kontrejlsima (condensation trails).

U svom radu, Eplman objašnjava da tragovi na nebu nastaju pod veoma specifičnim atmosferskim uslovima — u pitanju su oblaci koji se formiraju kada mešavina toplih izduvnih gasova motora i hladnog ambijentalnog vazduha stvara vodene kapljice, koje se brzo smrzavaju i postaju ledeni kristali.

Nešto preciznije, ugljovodonici koji se koriste kao pogonsko gorivo za mlazne motore raspadaju se na ugljenik i vodonik, sjedinjuju sa kiseonikom, nakon čega dobijamo ugljen-dioksid i vodenu paru.

Na hladnom okolnom vazduhu para se kondenzuje, a zatim se voda pretvara u kristale leda koje na nebu vidimo kao beli trag aviona koji može biti vidljiv satima.

Da je u pitanju prirodan atmosferski fenomen, govori i zakonitost po kojoj je na osnovu tačno utvrđene temperature moguće veoma precizno predvideti gde i kada će se stvoriti kondenzacioni tragovi. NASA za to koristi Eplmanov grafikon.

Objave koje tvrde da su se u Tenesiju zakonom zabranili kemtrejlsi, ocenjujemo kao manipulisanje činjenicama i teoriju zavere.