Kemtrejlsi i “zaprašivanje koronom” – novi krug dezinformacija

Od 90-ih do danas „kemtrejlsi” opstaju u samom vrhu konspiracionih narativa. Milioni ljudi širom sveta veruje da se prosipanjem otrova iz aviona kontroliše svetska populacija ili da se putem „kemtrejlsa izbacuje novi soj korone”. Istina je, međutim, da su beli tragovi na nebu zapravo kondenzacioni tragovi, čestice leda koje se formiraju iz izduvnih gasova aviona, ne i dokaz „da nas zaprašuju koronom”, kako se može pročitati na društvenim mrežama.

Pre 25 godina, upoznali smo se sa terminom kemtrejls (chemical + trails, chemtrails), belim tragovima na nebu kojima se pripisuje teorija zavere masovne sterilizacije ljudi, manipulisanja klime, izazivanja mentalnih oboljenja i kontrole uma.  Sa kemtrejlsima se povezuje i tekuća kovid-19 pandemija, mahom na društvenim mrežama, uprkos brojnim naučnim raskrinkavanjima ove teorije zavere.

Jedna od takvih objava glasi:

Jeste li čestitali svi svima novu godinu?

Danas je ispušteno na tone otrova iz aviona. Počinje ubrzo četvrti talas jakog trovanja.

Ljude to ne zanima jer su ispranog mozga i biće ovo još jedna teorija zavjere.

Za one koji znaju da je u pitanju veliko trovanje, koji žele sebi i drugima pomoći predlažem čitanje i slušanje molitvi, detoksikaciju organizma, jake vitaminsko mineralne komplekse u dosta većoj koncentraciji od RDA preporučenog dnevnog unosa, dosta čiste destilovane žive vode, čista hrana. Na ovo sve mi se javi pilot i kaže da lupetam gluposti, kaže kako je on školovan pilot sa diplomama, koji je letio bezbroj letova.

Postavio sam mu samo jedno pitanje, 'Ko finansira obuku pilota i ko vodi to školovanje' nije mi se više javio…

 

Tragovi kemtrejls zavere

 

Kemtrejls mit nastao je 1996. godine, nakon što je Američko ratno vazduhoplovstvo objavilo strateški dokument u kom je grupa vojnih istraživača diskutovala o potencijalu manipulacije vremenskih prilika uz pomoć novih tehnologija u budućnosti. Dokument je označen kao spekulativni futurizam, međutim, jedan deo (civilne) javnosti te procene američkih vazduhoplovaca shvatio je kao realnost.

Tri godine nakon objave spornog dokumenta, novinar Vilijam Tomas popularizovao je ideju o hemijskim tragovima – kemtrejsima, kao toksičnim oblacima koje Vazduhoplovstvo testira u svrhu kontrole „vremenskih prilika, klime i geoinženjeringa“.

Tomas je tezu o kemtrejlsima zasnovao na dokumentu Američkog ratnog vazduhoplovstva iz 1996, Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025, ali i na patentu kojim se predstavila mogućnost usporavanja globalnog zagrevanja postavljenjem reflektujućih čestica u gornje slojeve atmosfere čiji bi zadatak bio da solarnu svetlost „vraća“ nazad u svemir.

U kombinaciji sa neproverenim tvrdnjama da biljke venu, a da se životinje i ljudi razboljevaju nakon pojave avionskih tragova iznad njihovih domova — teorija zavere je svoje trajno uporište dobila na internetu kasnih devedesetih.

Prema podacima organizacije Statista iz 2019, više od 18 odsto stanovnika SAD veruje da ih vlada truje preko kemtrejlsa, dok je međunarodno istraživanje iz 2016. došlo do podatka da isto mišljenje ima i 17 odsto ispitanika.

 

Formiranje kondenzacionih tragova

 

Jedna od najranije zabeleženih fotografija avionskih tragova datira iz 1940. godine, snimljene na nebu iznad Filipina. Međutim, ovaj specifični atmosferski fenomen nije naučno pojašnjen sve do 1953. godine, kada je meteorolog Herbert S. Eplman objavio detaljan naučni rad o kontrejlsima (condensation trails).

U svom radu, Eplman objašnjava da tragovi na nebu nastaju pod veoma specifičnim atmosferskim uslovima — u pitanju su oblaci koji se formiraju kada mešavina toplih izduvnih gasova motora i hladnog ambijentalnog vazduha stvara vodene kapljice, koje se brzo smrzavaju i postaju ledeni kristali.

Nešto preciznije, ugljovodonici koji se koriste kao pogonsko gorivo za mlazne motore raspadaju se na ugljenik i vodonik, sjedinjuju sa kiseonikom, nakon čega dobijamo ugljen-dioksid i vodenu paru. Na hladnom okolnom vazduhu para se kondenzuje, a zatim se voda pretvara u ledene kristale koje vidimo kao beli trag aviona koji može biti vidljiv satima.

Da je u pitanju prirodan atmosferski fenomen, govori i zakonitost po kojoj je na osnovu tačno utvrđene temperature moguće veoma precizno predvideti gde i kada će se stvoriti kondenzacioni tragovi. NASA za to koristi Eplmanov grafikon.

Grupa od 77 naučnika objavila je detaljan izveštaj o kemtrejls tezi u časopisu Environmental Research Letters. Tako, 98,7 odsto naučnika, tačnije 76 od 77 naučnika,  reklo je da ne postoje dokazi o „tajnom atmosferskom programu velikih razmera“. Umesto toga, ustanovili su da se „podaci koji se navode kao dokaz [za takav program] mogu objasniti drugim faktorima, uključujući bolje shvatanje fizike i hemije“. Drugim rečima, dokazi su ukazivali na to da su tragovi očekivani rezultat kretanja aviona kroz hladan atmosferski vazduh.

Zagovornici teze o kemtrejlsima svoje dokaze pronalaze u učestalim i dugotrajnijim tragovima aviona. Međutim, i za ove sumnje postoje jednostavna objašnjenja: povećanje vazdušnog saobraćaja i unapređenje tehnologija mlaznih motora mogu uticati da ledeni oblaci učestalije nastaju i duže zadržavaju u atmosferi.

 

 

Virus iz aviona?

 

U vezi sa „raspršivanjem korone iz vazduha”, specijalista radiologije Aleksandar Ivković navodi da ne „postoji nikakvo bacanje otrova sa visine od 10 kilometara — matematički, fizički, hemijski i biološki nije moguće.”

„Niko ne truje sa neba, nema zavera da se uništi čovečanstvo a kovid-19 je sistemska bolest izazvana virusom koji se zove SARS-CoV-2”, objašnjava Ivković.

Pulmolog Srđan Lukić objašnjava da bi u slučaju inhalacijskog trovanja bile zahvaćene osobe koje udišu otrovani vazduh. Pored toga, navodi Lukić, da bi se bilo kakvo trovanje iz vazduha ispoljilo kao akutna bolest poput kovida, neophodne su ogromne koncentracije toksina.

„Kad god svedočimo inhalacijskom trovanju ono uvek zahvati sve prisutne osobe. Bez izuzetaka”, zaključuje pulmolog.

Zavera o kemtrejlsima — i pored naučnih istraživanja i objašnjenja — opstaje decenijama. Jedno je, pak, sigurno, virus korona se prenosi respiratornim putem, a njegovo prenošenje nije moguće raspršivanjem iz aviona – što je samo još jedna dezinformacija na ovu temu.

 

Naslovna fotografija: Canva