Na mrežama manipulacije američkim i kanadskim predlozima zakona o antisemitizmu i govoru mržnje

U viralnim objavama sa društvenih mreža manipuliše se tumačenjem predloga zakona o podizanju svesti o antisemitizmu i sankcionisanju govora mržnje u SAD i Kanadi. Uz konspiracioni narativ da zapadne zemlje „ubijaju religije”, dele se netačne objave, između ostalog, o navodnim zabranama citiranja Biblije.
  • Na društvenim mrežama dele se tvrdnje da je američki Kongres doneo zakon koji nalaže da se „svaka tvrdnja da su Jevreji ubili Hrista tretira kao govor mržnje i antisemitizam”, a da je Kanada donela zakon koji „zabranjuje citiranje Biblije na javnom mestu”.
  • Posredi je manipulativno tumačenje predloga dva različita zakona u SAD i Kanadi koji još uvek nisu zvanično usvojeni. U predlozima zakona ne pominje se da bi delovi Novog zaveta mogli da se tretiraju kao antisemitizam i govor mržnje, niti se pominje navodna zabrana citiranja Biblije na javnom mestu.
  • Objave na Fejsbuku ocenili smo kao netačne.

Korisnici Fejsbuka dele tvrdnje da je „američki Kongres doneo zakon koji nalaže da se svaka tvrdnja da su Jevreji ubili Hrista tretira kao govor mržnje i antisemitizam”, a da je „Kanada donela zakon koji zabranjuje citiranje Biblije na javnom mestu”.

Posredi je manipulativno tumačenje predloga dva različita zakona u Sjedinjenim Državama i Kanadi, koji još uvek nisu zvanično usvojeni. U predlozima oba zakona ne pominje se da bi delovi Novog zaveta mogli da se tretiraju kao antisemitizam i govor mržnje, niti se pominje navodna zabrana citiranja Biblije na javnom mestu.

Reč je o predlogu zakona o podizanju svesti o antisemitizmu „Antisemitism Awareness Act”, koji je 1. maja ove godine usvojio Predstavnički dom američkog Kongresa. Zakon zahteva od federalnog odeljenja za obrazovanje da koristi definiciju antisemitizma koju je iznela Međunarodna alijansa za sećanje na holokaust sa sedištem u Stokholmu kada se bavi optužbama za diskriminaciju u visokom obrazovanju, piše „PolitiFact” u explainer analizi o predlogu zakona. Ako se utvrdi da je došlo do diskriminacije, škole bi rizikovale da izgube federalna sredstva. Trenutno ne postoji standardna definicija antisemitizma u takvim slučajevima diskriminacije.

Definicija Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust glasi:

„Antisemitizam je određena percepcija Jevreja, koja se može izraziti kao mržnja prema Jevrejima. Retoričke i fizičke manifestacije antisemitizma su usmerene prema jevrejskim ili nejevrejskim pojedincima i/ili njihovoj imovini, prema institucijama jevrejske zajednice i verskim objektima”. 

Konzervativni kritičari takođe su izrazili zabrinutost zbog predloga ovog zakona i pokrenuli javnu debatu o tome da li bi usvajanje navedene definicije antisemitizma moglo da obuhvati i elemente iz Biblije.

Međutim, brojni stručnjaci odbacili su sporne tvrdnje i objasnili da bi zabrana (delova) Biblije bila protiv slobode izražavanja i veroispovesti prema Prvom amandmanu, navodi „PolitiFact”. 

Poslanik Majk Lavler, sponzor/podnosilac peticije ovog zakona, rekao je za „CNN” da je reč o dezinformacijama, te da su viralne tvrdnje „zapaljive i iracionalne”. 

Džejson Mazone, profesor prava i direktor programa ustavne teorije, istorije i prava na Univerzitetu Ilinois, rekao je za „PolitiFact” da ništa u predlogu Zakona o antisemitizmu ne nameće zahtev da se eliminiše Biblija”.

Brojni pravni stručnjaci takođe su potvrdili za „USA Today” da nema osnova za tvrdnje da bi usvajanje Zakona o podizanju svesti o antisemitizmu značilo „ukidanje Biblije”.

„Antisemitism Awareness Act” je sada u američkom Senatu, „gde je njegova budućnost neizvesna”, preneo je „AP” 2. maja.

Što se tiče predloga zakona u Kanadi, reč je o predlogu zakona privatnog člana koji predlaže da se izmeni deo Krivičnog zakona Kanade koji se tiče govora mržnje, a ne verskih praksi.

Predlog zakona C-367 koji je predstavljen u kanadskom parlamentu ima za cilj da eliminiše versko/sveto izuzeće koje je trenutno predviđeno za krivična dela koja se odnose na podsticanje mržnje i promovisanje antisemitizma. Ovo izuzeće je religijski neutralno i ne odnosi se isključivo na hrišćane ili hrišćanske verske tekstove, navodi „Logically Facts” koji je detaljnije analizirao sadržaj predloga ovog zakona.

Predlog zakona C-367 prvi put je predstavljen i razmatran 28. novembra 2023. godine. Predlog zakona je trenutno u fazi rasprave u Donjem domu.