Kakve veze ima rok trajanja testa sa zaverom o planiranoj pandemiji?

Deo korisnika društvenih mreža sa našeg govornog područja sumnja je da je tekuća pandemija bar deceniju star plan. Kao dokaz o “staroj nameri” proširila se fotografija jednog antigenskog testa. Međutim, reč je o dezinformaciji i - posledicama netačnog tumačenja datuma isteka trajanja i formata u kom je napisan.

Fotografija na kojoj je prikazan COVID19 Ag Gold Antigen test korejskog proizvođača PCL, Inc sa navodnim datumom proizvodnje iz 2009. godine, podeljena je par hiljada puta sa više privatnih Facebook naloga.

 

Foto: Facebook/Printscreen

„Pogledajte kad su proizveli ove testove djelite brišu odma slike toliko o svemu“, opis je objave, sugerišući da je antigen test sa fotografije proizveden pre 12 godina, a tekuća pandemija „bila u planu“ mnogo pre 2019/20. godine. Na osnovu velikog broja deljenja fotografije i komentara ispod objava, zaključujemo da većina ljudi najpre permutovala rok trajanja sa datumom proizvodnje testa. Dodatno, pogrešno se tumači i format u kom se prikazuje datum do kada je test upotrebljiv.

Foto: Facebook/Printscreen

Rok trajanja koji vidimo na fotografiji (iza ikonice peščanog sata) glasi 23.05.09, međutim, ovaj datum ne označava 23. maj 2009. godine. Kako je reč o korejskom proizvođaču, format koji se primenjuje je godina, mesec, dan (GG/MM/DD) — odnosno, datum do kog je test upotrebljiv je 9. maj 2023. godine.

Sa druge strane, serijski (LOT) broj proizvoda sa fotografije je 2105S812, što nam može dati više informacija o pravom datumu proizvodnje testa. Iako se proizvođačke prakse mogu razlikovati, u konkrenom slučaju, prve dve cifre označavaju godinu, dok druge dve označavaju mesec prozivodnje testa — maj 2021. godine. Ostatak cifara u serijskom broju predstavlja jedinstveni kod date proizvodne linije kompanije PCL.

Kontrola serijskih brojeva je od izuzetnog značaja u farmaceutskoj industriji — praćenje serijskih brojeva u situacijama poput kontaminacija, isteka roka ili neželjenih reakcija na lek ili medicinsko sredstvo ima važnu ulogu, a ispostavlja se da su LOT brojevi i pravilno čitanje vremenskih formata važni i za adekvatnu proveru činjenica u lažnim vestima.

Do sada smo analizirali dezinformacije koje se tiču antigen i PCR testova, poput tvrdnji da se brojevi zaražanih „pumpa“ kako su sokovi i energetska pića pozitivni na SARS-CoV-2 virus. Kao argument za ovu tvrdnju, uzeti su lažno pozitivni rezultati antigen testova, zanemarujući bazična hemijska pravila i činjenicu da testovi nisu korišćeni na adekvatan način.

 

Naslovna fotografija: Canva, ilustracija