Kakve veze imaju gazirani sokovi, energetska pića i testovi na koronu?

Na društvenim mrežama dele se objave o sokovima, energetskim pićima i voću koji su “pozitivni na koronu”. Kao argument teoretičari zavere koriste i rezultate brzih testova na ovaj virus. Međutim, ti lažno pozitivni rezultati deo su manipulacije, s obzirom da se zanemaruje i ono osnovno - da te testove koriste na neadekvatan način, kao i posledice kiselosti ovih napitaka.

Bezalkoholna pića i tropsko voće pozitivni su na korona virus — pokazuju rezultati brzih antigen testova sa objava na društvenim mrežama. Da razjasnimo, u pitanju su nedvosmisleno lažno pozitivni rezultati koji ne potvrđuju prisustvo virusa Sars-Cov-2 u energetskim i gaziranim napicima, soku od pomorandže, voću ili marmeladama.

Trik za izbegavanje škole ili još jedna “činjenica” u prilog tezi da „korona virus ne postoji“ — odgovor pronalazimo povratkom u školske klupe i na časove hemije.

 

Kako antigen testovi funkcionišu?

 

Za optimalno funkcionisanje svakog „brzog“ (antigen) testa potrebno je svega nekoliko komponenti, traka nitrocelulozne membrane i podloga sa nanočesticama zlata i antitelima na korona virus. Nerazdvojan deo antigen testova je i puferski rastvor koji, između ostalog, pomaže da uzorak koji se aplikuje na test bude optimalne ph vrednosti.

Upravo je ovo ključna stavka u demistifikaciji pozitivnih testova raznih voćnih sokova, koka-kole, Red Bull-a, pa i vode.

Za razliku od PCR testova kojima se detektuje i najmanje prisustvo genetskog materijala virusa, antigen testovima se traže proteini na površini virusa koji će potvrditi prisustvo virusa u uzorku pomešanim sa rastvorom. Po uzoru na testove na trudnoću, pozitivan rezultat označiće dve (crvene) crte na testu, T i C.

 

Test kiselosti — ne i na kovid

 

Sve tečnosti korišćene za kreiranje lažno pozitivnih testova imaju jednu zajedničku osobinu — visoku kiselost. Jabučna i limunska kiselina u voćnim sokovima i energetskim napicima, fosforna kiselina u koka-koli, ovim napicima daje ph vrednost između 2,5 i 4. Reč je o izuzetno nepovoljnim, kiselim uslovima za antitela koja u krvotoku opstaju u blago baznim uslovima — oko 7,4 ph.

Pored kiselosti, jedinstveno za svaki „sporni“ test je da nije sproveden na adekvatan način. Suprotno uputstvu proizvođača, kreatori „eksperimenata“ ne koriste pufer za balansiranje ph vrednost uzorka čime je preskočen esencijalni korak u testiranju. Dialab, austrijska kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijom laboratorijske opreme, pokazala je na praktičnom primeru da će i koka-kola, očekivano, biti negativna na korona virus ukoliko se test sprovede pravilno, koristeći pufer.

Dodatno, u uputstvu priloženom uz test proizvođača MEDsana navodi se: “Ovaj test je prikladan za testiranje uzoraka nazofaringealnog i/ili orofaringealnog sekreta ljudi. Komplet testa nije namenjen primeni sa drugim telesnim tečnostima ili uzorcima. Komplet za testiranje može se primenjivati u sklopu zdravstvene zaštite i za naučna istraživanja, te je namenjen samo za profesionalnu upotrebu”.

Portparol MEDsana je krajem prošle godine rekao za nemački AFP, da je zadatak proizvođača da omogući da test daje pouzdane rezultate kod ljudi, kao i da primena na hrani, ne garantuje validnost testa na prisustvo SARS-CoV-2.

***

Bez rastvora, antitela u testu direktno su izložena kiseloj pH vrednosti napitaka, što utiče na njihovu strukturu. Antitela se sastoje od dugačkih aminokiselinskih lanaca i svaka njihova promena (poput pozitivnog naelektrisanja molekula proteina) odraziće se na pravilnu funkciju antitela. U slučaju antigen testova, smanjuje se osetljivost antitela na virus. Rezultat su upravo lažno pozitivni ili neispravni testovi.

Naslovna fotografija: Unsplash