Spaskovskom preti tri godine zatvora

Zbog postavljanja plakata na privatnom zemljištu, vređanja i pretnji, direktor RTB Bor može da bude kažnjen novčano i zatvorom do tri godine, konstatuje Pravni tim Istinomera.
Nakon incidenta u Boru, kada je generalni direktor RTB Bor Blagoje Spaskovski od aktivista Srpske napredne stranke tražio da partijske transparente postave na žičanu ogradu privatne firme, pritom vređajući zaposlene u tom preduzeću, Pravni tim Istinomera konstatovao je da Spaskovski može da bude kažnjen po tri osnova.        

Kačenje plakata na privatnom zemljištu 

Simpatizeri SNS-a, koje je podstrekivao Blagoje Spaskovski, kačenjem plakata na privatnom zemljištu izvršili su povredu člana 218 Krivičnog zakonika. Član zakonika za ovo krivično delo predviđa novčanu kaznu ili kaznu zatvora do tri godine, smatra Pravni tim Istinomera. 

*


Vređanje i upućivanje pretnje okupljenim građanima


Spaskovski je takođe izvršio povredu Krivičnog zakonika tako što je ženi na snimku uputio uvredu sledećim rečima: “Marš odavde, da te ne vidim više, vidi kako si ružna!” Ovim putem Spaskovski je prekršio član 170 Krivičnog Zakonika koji predviđa krivično delo uvrede. 

*

Za ovo krivično delo propisana je novčana kazna od dvadeset do sto dnevnih iznosa* ili novčana kazna od 40.000 do 200.000 dinara. Krivično delo uvrede se goni po privatnoj tužbi.

Spaskovski je takođe uputio pretnju ženi na snimku time što je izjavio: “Skloni se da te ne gađam telefonom!”

*

Na ovaj način Spaskovski je prekršio član 138. Krivičnog zakonika koji kaže da: “Ko ugrozi sigurnost nekog lica pretnjom da će napasti na život ili telo tog lica ili njemu bliskog lica, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine”, zaključuje Pravni tim Istinomera. 


*Visina jednog dnevnog iznosa novčane kazne utvrđuje se tako što se razlika između prihoda i nužnih rashoda učinioca krivičnog dela u protekloj kalendarskoj godini podeli sa brojem dana u godini. Jedan dnevni iznos ne može biti manji od petsto dinara, niti veći od pedeset hiljada dinara.