Srbija pod lupom Venecijanske komisije

Nadzorni odbor Parlamentarne skupštine Saveta Evrope zatražio je od Venecijanske komisije sveobuhvatno mišljenje o ustavnom i zakonodavnom okviru za funkcionisanje demokratskih institucija u Srbiji – saopštila je danas Crta, ocenivši tu odluku pravovremenom, s obzirom na pogoršanje uslova za demokratiju u našoj zemlji.

U saopštenju Crte ističe se da nikada ranije Venecijanska komisija nije bila pozvana da oceni ukupno stanje demokratskih institucija u Srbiji. To savetodavno telo Saveta Evrope je tokom proteklih 20 godina u 30-ak navrata Srbiji upućivalo mišljenja, komentare i studije o različitim pojedinačnim pitanjima.

Povezan sadržaj

Venecijansku komisiju čine nezavisni stručnjaci za ustavno pravo i uloga joj je da da pruža pravne savete državama članicama Saveta Evrope kako bi njihovi zakonodavni i institucionalni okviri zadovoljavali evropske standarde u oblasti demokratije, ljudskih prava i vladavine prava. Mišljenja Venecijanske komisije uvažava i Evropska unija prilikom ocene zakonodavnog i institucionalnog stanja u Srbiji. 

Na nedavnom zasedanju Nadzornog odbora, na kojem se diskutovalo o stanju demokratije u Srbiji, učestvovali su i: Ivica Dačić, šef delegacije NS Republike Srbije u PS Saveta Evrope, Enis Imamović, član delegacije NSRS, Tanasije Marinković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Raša Nedeljkov, programski direktor Crte.

 

Naslovna fotografija: Canva