Vučić u ekspozeu 31 put o odgovornosti

„Pročitao sam sve ekspozee prethodnih mandatara, sagledao rezultate koje su postigli i jednu stvar mogu sa ponosom, danas, ovde pred vama, i pred našim narodom da istaknem, a to je da će ovaj ekspoze sadržati ne samo pravce naše politike, već po prvi put i temeljan, ozbiljan i odgovoran plan i program rada nove vlade.“

Početkom septembra 2013. godine, nakon rekonstrukcije Vlade Ivice Dačića, analizirali smo pominjanje pojma odgovornosti u ekspozeima svih premijera od 2000. godine do tada.
*
Foto: Aleksandar Vučić predstavlja ekspoze u Narodnoj skupštini 2014. godine

Ekspoze aktuelnog premijera Aleksandra Vučića je u poređenju sa njegovim prethodnicima poslednjih 13 godina je ujedno najduži, a pominjanje odgovornosti i nekoliko drugih ključnih termina koji bi trebalo da obeleže rad Vlade, najčešće.

Prema podacima Otvorenog Parlamenta, Vučićevo izlaganje imalo je 25. 884 reči. Poređenja radi: ekspoze Zorana Đinđića imao je 6. 365 reči, Vojislava Koštunice 4. 173, Mirka Cvetkovića 3.388, a Ivice Dačića 6.424 reči. Prethodni premijeri odgovornost su pominjali svega nekoliko puta, dok je Aleksandar Vučić to učinio 31 put. Ipak, reč reforme Vučić je pomenuo čak 76 puta.

„Govorio sam bezbroj puta, u različitim okolnostima, obraćao se manjem ili većem broju ljudi, imao strah i tremu, osećao obavezu i odgovornost, trudeći se da u reakciji i pogledima prisutnih dobijem neku vrstu razumevanja i podrške za reči koje izgovaram, za ideje, plan i program koji zastupam,“ počeo je svoj ekspoze Vučić. I nastavio: „Danas sam ovde, pred svima vama, pred našim narodom, znajući da od svake rečenice i predložene mere zavise životi i budućnost naše dece, budućnost svakog građanina Srbije i tresem se kao prut, ne zato što sam uplašen za svoju, ili političku poziciju stranke koju danas vodim, već zato što odgovornost koju osećam ne mogu da uporedim ni sa čim na svetu.“ Na tom načelnom nivou je istakao i to da je „vreme da od Srbije prekinemo samo da tražimo i uzimamo, vreme je da joj damo sebe, svoj rad, svoje znanje, svoj trud i, pre i više od svega, svoje poštenje, odgovornost i ljubav.“

U nastavku ekspozea Vučić je govorio o oblastima života u kojima će se, kako kaže, od sada postupati odgovorno, odnosno u kojima je odgovornost do sada nedostajala (U jednom trenutku tako kaže: „Kao što vidite, mi, koji nismo ni luk jeli ni luk mirisali, ni krivi ni dužni, moraćemo da kusamo najkiseliju moguću čorbu koju su nam skuvali oni koji su Srbijom tako i toliko neodgovorno upravljali).

*
Foto: Aleksandar Vučić pred narodnim poslanicima 2014. godine


Kosovo 

„…Svaki dan nerešavanja kosovskog problema koštao nas je još teže situacije u ovoj pokrajini. Mi smo odgovorna vlast koja je to prekinula. Hrabro smo ušli u pregovore, izborili se za sporazum koji Srbima garantuje poštovanje osnovnih prava i popravili smo svoju međunarodnu poziciju.“

Državne institucije i javna preduzeća 
„…Prethodna vlada je zaslužna što narod ponovo veruje državnim institucijama – vladi, policiji, vojsci… Svojim poštenim radom ljude smo uverili u to da mi, kao predstavnici državnih institucija, radimo svoj posao odgovorno i pošteno.“ 
„Definisanje upravljanja i kontrole u javnim preduzećima, način izbora, smenjivanja i odgovornosti menadžera, te definisanje strategija JP i visine subvencija opredeljenih za ostvarivanje isključivo socijalnih aspekata ovih strategija. Javnim preduzećima će se od sada rukovoditi profesionalno, iz jednog centra – Ministarstva privrede.“
„Poslednjih godina svedoci smo velikih fluktuacija mase zaposlenih u javnoj upravi. Fokus više neće biti na promeni državnih službenika, već na jačanju njihovih kapaciteta i podizanju njihove odgovornosti u primeni propisa i sprovođenju utvrđenih procedura.“
„Reforma finansiranja lokalne samouprave, s druge strane, povećaće fiskalnu odgovornost lokalnih vlasti kroz manje oslanjanje na republičke transfere i bolju naplatu lokalnih poreza.“
Infrastruktura i investicije 
„Veliki infrastrukturni projekti se realizuju sporo, neki već decenijama, uz neprestana neplanska ulaganja, dok se paralelno neodgovorno ugovaraju novi projekti koji podjednako tapkaju u mestu…“ 
„…Bez konsolidacije budžeta, bez smanjenja troškova i bez stvaranja više prihoda nema ni novca za investicije. Kad nema investicija, nema ni privrednog rasta. Ništa ne bi ostalo za budućnost, a napuštanje budućnosti bilo bi neodgovorno i katastrofalno.“
„Moramo da pokažemo investitorima da možemo da rukovodimo svojom ekonomijom i ponašamo se odgovorno.“
Govoreći o budućem zakonu o stranim ulaganjima: „Zakon i podzakonska akta će precizno definisati kriterijume za subvencije za ulaganja, tako da subvencije budu odobrene samo onim investitorima čije poslovno delanje ima pozitivnog uticaja na ekonomiju i društvo. Ovo bi takođe zaustavilo bacanje novca na neodgovorne projekte, koji su samo kanal za nezakonito uzimanje sredstava iz nacionalnog budžeta.“
„Naš najveći problem predstavlja naša finansijska nedisciplina, neodgovornost i neozbiljnost, te nije čudo što ljudi u Srbiji smatraju nemogućim poduhvatom izgradnju auto-puta ili više mostova i železničkih koloseka, bez obzira na ogroman novac koji smo u prethodnom periodu za te potrebe izdvajali. Suština našeg problema je što ne možemo više ništa da gradimo uzimajući kredite, a sve zbog visine javnog duga i katastrofalne neodgovornosti naših vlasti iz 2008. godine.“

Obrazovanje 
Odgovornost za kvalitetno obrazovanje je na svima nama, a pre svega na onima koji se obrazuju… Učenici koji postanu svesni da su sami najodgovorniji za sopstveno obrazovanje lakše će napraviti sopstveni saznajni put. Škole bi trebalo da imaju veću autonomiju u svom radu. Nastavnici takođe. Takva autonomija nužno nosi i veću odgovornost za ostvarene rezultate. Direktori škola koji su u strahu da slučajno ne učine nešto što ministarstvo nije eksplicitno odobrilo ne doprinose razvoju obrazovanja… Obrazovanje je mnogo više od školstva. Samo jedan, manji deo obrazovanja odvija se u školi. Akteri ovog sistema nisu samo učenici i nastavnici već smo to svi mi. Svi mi treba da stvaramo kulturu u kojoj se cene trud i odgovornost.“
*
Foto: Aleksandar Vučić potpisuje zakletvu

Mediji 
„Želim da sve buduće ocene o slobodi medija i novinara u Srbiji imaju samo jednu dimenziju – informisanje je slobodno. To podrazumeva obavezu države da stvori adekvatan regulatorni okvir što ćemo učiniti u narednih nekoliko meseci, ali i podrazumeva da i vlasnici medija i oni koji vode medije budu odgovorni prema zakonima, ali i prema javnom interesu, interesu građana, a ne samo prema profitu. Ocene o tabloidizaciji medijske sfere i samocenzuri, ostavio bih da se rešavaju kroz nove zakone, novu praksu i naravno kroz samoregulatorne mehanizme.“
Socijalna zaštita 
„Vlada Republike Srbije nastojaće da obezbedi preduslove koji će omogućiti da se poveća i ojača uloga sistema socijalne zaštite, s jedne strane, a s druge strane, da obezbedi uslove kako bi se i od građana moglo očekivati da preuzmu veću odgovornost za svoju socijalnu sigurnost i sigurnost sopstvene porodice.“
Pravosuđe 
„Uspostavljanje nezavisnog, nepristrasnog, kvalitetnog, stručnog i odgovornog pravosuđa cilj je koji je strategijom postavljen pred ministarstvo, ali i glavne činioce pravosudnog sistema, sudove, javnotužilačku organizaciju, advokaturu i druge pravosudne profesije.“
Manjine
„Naime, ne smemo dozvoliti da manjinske zajednice među sobom i sa društvom u celini nemaju nikakvu interakciju, odnosno da se društvo sastoji od mnoštva paralelnih zajednica. Neophodno je da svi članovi društva preuzmu svoj deo odgovornosti za njegovo funkcionisanje. Pripadnici manjinskih zajednica će preuzeti tu odgovornost ako im bude omogućen jednak pristup javnim dobrima i uslugama i ako im se pruže jednake šanse, jer je to način da pripadnici nacionalne manjine imaju snažan osećaj pripadnosti državi čiji su građani.
Privodeći kraju višesatni govor Vučić je rekao i to da je bolje učiniti velike žrtve za kratko vreme nego prolongirati patnju godinama, sa polovičnim reformama i produženjem korumpiranih sistema koji kradu od običnih ljudi da bi se bogatila nekolicina sa vezama.“
„Preuzimam punu odgovornost za tu odluku, a ako je potrebno, biću prvi koji će snositi posledice.“