Nepoverenje prema povereniku

Skupština Srbije usvojila je 26. marta 2009. godine Zakon o zabrani diskriminacije. Ovaj zakon, između ostalog, predviđa izbor poverenika za zaštitu ravnopravnosti čija je nadležnost da ukazuje na nedozvoljene oblike ponašanja i da izriče preventivne mere opomene.

Poverenika bira Skupština na period od pet godina, na predlog skupštinskog odbora nadležnog za ustavna pitanja, pri čemu svaka poslanička grupa ima pravo da odboru predloži kandidata za poverenika. Za poverenika može biti izabran državljanin Srbije koji je diplomirani pravnik i ima najmanje deset godina iskustva na pravnim poslovima u oblasti zaštite ljudskih prava. (Sajt Vlade Srbije, „Usvojen Zakon o zabrani diskriminacije„, 26. 3. 2009. godine)

Poslanička grupa Liberlno demokratske partije podnela je u roku predlog, preko Odbora za ustavna pitanja, da se za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti izabere Goran Miletić, diplomirani pravnik i diplomirani Master iz oblasti demokratije i ljudskih prava, šef Regionalne kancelarije organizacije Civil Rights Defenders. Miletića je podržalo i više od 210 nevladinih organizacija u Srbiji.

Međutim, na iznenađenje svih, po isteku zakonskog roka 12. februara, Demokratska stranka ističe kandidaturu Milutina Đuričića, savetnika u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Nevladine organizacije odmah su tvrdile da on ne ispunjava uslove konkursa i posumnjale da, postavljanjem stranački obojenog kandidata, demokrate ne žele sprovođenje zakona.

Osim ova dva „muška“ kandidata, na konkurs se sama prijavila Gordana Ćušić.

Kako se približavao dan zasedanja skupštinskog Odbora za ustavna pitanja rasla je tenzija u javnosti. Nevladine organizacije tražile su da se oglasi i Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić čiji je savetnik kandidat DS-a. On se, međutim, nije izjašnjavao, ali je na kritike odgovorila predsednica poslaničke grupe Za evropsku Srbiju Nada Kolundžija.

Kolundžija je rekla da je čudno kako baš „nema nikakve sumnje kad predlaže LDP, a DS je sumnjiv„. Istakla je i da je DS postupio u skladu sa procedurom i da njihov kandidat ispunjava sve uslove.

„Čovek je bio sudija Ustavnog suda, ako to nije dovoljno ugledno, onda neka im bude.“ (Politika, 17. 2. 2010. godine)

A onda je došao i taj dan kada je zasedao Odbor za ustavna pitanja. Sednica je završena, Odbor nije predložio nijednog kandidata, a postupak će biti ponovljen. To praktično znači da Srbija u zakonskom roku, do 2. marta nije dobila poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Uoči same sednice kandidat Demokratske stranke Milutin Đuričić obavestio je Odbor da zbog politizacije, koja je pratila izbor kandidata za poverenika za zaštitu ravnopravnosti, povlači svoju kandidaturu. To je i razlog zbog čega je Odbor obavio javni razgovor samo sa dva preostala kandidata, Gordanom Ćušić i Goranom Miletićem. Za Ćušićevu nije glasao niko, a za Miletića samo Čedomir Jovanović.

Predsednica parlamenta i predsednica Odbora za ustavna pitanja Slavica Đukić Dejanović je potom izjavila da je Odbor ocenio da Goran Miletić ne ispunjava formalno pravne uslove za kandidaturu. „Zakonski uslov je da kandidat bude diplomirani pravnik sa stažom od 10 godina i da se bavi pitanjem ljudskih prava u trajanju od deset godina. Međutim, Odbor nije imao tačne podatke da li Miletić ispunjava te uslove. Ni Gordana Ćušić, samostalni kandidat, odgovorima na postavljena pitanja nije odala utisak potpunog poverenja za izbor za ovu značajnu funkciju. To je i razlog zbog koga ćemo postupak morati da ponovimo“, rekla je Đukić Dejanović i dodala da će dostaviti pisani tekst svim poslaničkim grupama da iskoriste svoje pravo i predlože nove kandidate u najbržem mogućem roku. (Danas, 19. 2. 2010. godine)

Pošto je sednica Odbora završena lider LDP-a je zamerio Nadi Kolundžiji zbog odluke da ne podrži Miletića, ističući da razloge treba tražiti „u odsustvu partijskog šinjela“.

Kolundžija nije ostala dužna, pa je Jovanoviću odgovorila da joj se čini da je iz dostavljene biografije namerno izostavljen neophodni formalno-pravni podatak o dužini Miletićevog pravničkog staža. Na konstataciju Jovanovića da su razlozi izmišljeni, Kolundžija je dodala – „Mi jednostavno imamo rezervu prema ovom kandidatu“.

Tek kada je izbor kandidata propao oglasio se ministar Svetozar Čiplić:

„Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ne treba da brani interes pojedinih manjinskih grupa, već da od diskriminacije štiti sve građane. Međutim, to su mnogi pogrešno shvatili i zato se oko poverenika digla velika bura u javnosti, a njegov izbor bespotrebno dobio političku dimenziju“, izjavio je ministar za ljudska i manjinska prava. Na optužbe Jovanovića da Miletić nije izabran jer nije član DS, ministar odgovara:

„To je samo dokaz da nisu imali konkretnu argumentaciju protiv kandidata koga je istakla DS. Očigledno je da mnogi nisu razumeli zakon do kraja. Poverenik se ne postavlja prema vlasti, već prema diskriminaciji.“

On ne veruje da bi Miletić, koga je odbor već odbio, mogao da dobije potreban broj glasova ako opet bude kandidovan, ali je siguran da će DS imati kvalitetnog novog kandidata.

„Nemoguće je da u Srbiji postoji samo jedan čovek koji može biti valjan poverenik. Pretpostavljam da će biti učinjen korak napred i da će ličnost kandidata poverenika biti najvažnija, a ne interes pojedinih grupacija da on bude baš iz njihovih redova“. (Večernje novosti, 1. 3. 2010. godine)

Koga će jedna i druga strana sada predložiti i da li će još neka poslanička grupa poželeti da se uključi u „borbu“ sa svojim kandidatima ostaje da se vidi. Izvesno je da Skupština opet nije ispoštovala rokove određene zakonom koji su poslanici sami izglasali.