Da li je deci potreban ombudsman?

Srbija bi trebalo da dobije dečjeg ombudsmana i to osobu od integriteta i autoriteta koja će biti prepoznatljiva, smatraju u organizaciji Otvoreni klub, koja se bavi pravima dece i mladih. Saša Stefanović, koordinator projekta u ovoj organizaciji, kaže za Istinomer da i pored toga što postoji zamenik zaštitinika građana koji se bavi pravom deteta, treba napraviti posebnu instituciju.

Svetski dan deteta

“Ima puno problema kojima bi trebalo da se bavi zaštitnik prava deteta. Od nasilja nad decom, preko pitanja dece na ulici do inkluzivnog obrazovanja. Ombudsman treba da bude neko ko je u javnosti prepoznat kao neko ko se bavi tim pitanjem. Poznat i roditeljima i deci, kaže Stefanović.“

Donošenje zakona o dečjem ombudsmanu najavljivao je još 2008. godine tadašnji ministar rada Rasim Ljajić.

„Ministarstvo rada i socijalne politike već je pripremilo Zakon o dečjem ombudsmanu i opšti antidiskriminacioni zakon, koje bi Vlada Srbije trebalo da usvoji u oktobru i prosledi Skupštini na usvajanje. Tokom 2009. godine biće usvojen i novi Zakon o socijalnoj zaštiti.“
RTS, 6. 10. 2008. godine

Međutim, ni posle šest godina ovaj zakon nije usvojen. Aktuelni ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin nedavno je pokrenuo inicijativu za donošenje zakona o dečjem ombudsmanu. Na ovu inicijativu, međutim, reagovao je Saša Janković, zaštitnik građana koji je naveo da ova inicijativa predstavlja pokušaj da se “pocepa institucija ombudsmana”.

         Nevena Petrušić 

I u Srbiji je danas obeležen Svetski dan deteta, a tim povodom je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić istakla da je nasilje nad decom i među njima veliki problem, ističući da je potrebno mnogo više pažnje posvetiti edukaciji dece nego što je to do sada bio slučaj. Ona je istakla da nije dovoljno samo deci govoriti kako treba da se ponašaju, nego da roditelji i vaspitači moraju da ponude model.

“Kad je reč o nasilju nad decom, ali i nasilju među decom to jeste veliki problem. Zato sa zadovoljstvom mogu da kažem da je inicijativa da se izmeni porodični zakon, ali i budući građanski zakoni koji će, kako se najavljuje, sadržati deo u kojem će izričito biti zabranjeno fizičko kažnjavanje dece, sjajna vest, rekla je poverenica Petrušić.“
Tanjug, 20. 11. 2014. godine

I Saša Stefanović iz Otvorenog kluba kaže da očekuje da se promenom Zakona o porodici unesu neke odredbe koje će štititi prava dece.

“Očekujemo da se promeni porodični zakon biti unete odredbe koje će zabranjivati telesno kežnjavanje, kaže Stefanović.“

 

Dečja prava utvrđena Konvencijom Svetski dan deteta proglašen je 20. novembra 1954. godine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a pet godina kasnije, UN su usvojile Deklaraciju o pravima deteta. Tačno 30 godina potom usvojena je i Konvencija o pravima deteta, koju je Srbija prihvatila. Svetski dan deteta obeležava se kako bi se skrenula pažnja javnosti na sve obaveze koje društvo ima prema deci, kao i na najvažnije probleme sa kojima se deca suočavaju. Dečja prava su utvrđena Konvencijom o pravima deteta, koju su ratifikovale 193 zemlje, a osnovni principi Konvencije jesu pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju kao i pravo na nediskriminaciju.