Živojin Mitrović

Datum rodjenja: 26. 8. 1954.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 26. 8. 1954.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:

Rođen je 1954. godine u Vranju.

Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Nišu.

Zaposlio se 1987. u JP „Vodovod“ u Vranju i do 2004. radio je na poslovima rukovodioca građevinske operative sa mehanizacijom. Potom je do marta 2012. bio direktor sektora za tehničke poslove, nakon čega je imenovan za zamenika generalnog direktora. Na tom mestu bio je samo pet meseci (do 1.8.2012.), kada je postavljen na mesto direktora sektora za tehničke poslove.

Krajem 2013. godine bio je uhapšen sa još 7 osoba zbog sumnji da je zloupotrebio službeni položaj u izgradnji stambeno-poslovnih objekata.

Trenutno obavlja funkciju tehničkog direktora JP „Vodovod Vranje“