Vojin Nestorović

Datum rodjenja: 30. 11. 1957.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 30. 11. 1957.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:

Rođen 1958. godine u Beogradu. 

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Obrenovcu. Na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu (odsek Hemijsko inženjerstvo) diplomirao je 1987. godine. Akademske specijalističke studije,
takođe na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, odsek Hemijsko inženjerstvo, smer Zaštita životne sredine, završio je 2007. godine.

Radnu karijeru je započeo kao profesor hemijsko-tehnološke grupe predmeta u tadašnjem Obrazovnom centru u Obrenovcu. Od 1989. do 1992. bio je vodeći tehnolog projektant u ILR “Lola računari” u Železniku, a od 1992. do 1994.glavni tehnolog u AD “Dragan Marković” u Obrenovcu.
Krajem 1994. ponovo se vraća u prosvetu, kao nastavnik matematike u obrenovačkoj OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, da bi 1995. i 1996. proveo na radnim mestima glavnog tehnologa u “Marketkomercu”, odnosno šefa sluţbe AOP-a u TP “Posavina” u Obrenovcu.

U periodu od 1996. do 2001. godine obavljao je poslove pomoćnog radnika, asistenta kamere i zamenika direktora u beogradskoj kući ReVision.

Od 2001. do 2003. bio je najpre samostalni stručni saradnik i šef Službe za zaštitu životne sredine u opštinskoj upravi Obrenovca, a potom, od 2003. do 2009. samostalni stručni saradnik u tadašnjem EKO-FONDU Obrenovac.U obrenovačkom Javnom preduzeću za zaštitu i unapređenje životne sredine, kao stručni saradnik, radio je od 2010. do juna 2013. godine.

Krajem juna 2013. stupio je na dužnost direktora za korporativne poslove PD TENT.

Govori ruski jezik.