Sonja Liht

Datum rodjenja: 30. 11. 1946.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 30. 11. 1946.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:

Rođena je u Subotici, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju.

Diplomirala je sociologiju 1971. godine, a magistrirala 1978. godine na katedri za sociokulturnu antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Bila je dugogodišnja istraživačica na Institutu za međunarodnu politiku i privredu, kao i na Instititu za evropske studije. Tokom osamdesetih godina bila je osnivač više nevladinih organizacija.

Na čelu Fonda za otvoreno društvo bila je od 1991. do 2003. godine. Od 2003. godine, Liht je predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Jula 2008. imenovana je za predsednicu Upravnog odbora kompanije „Politika a.d.“. Početkom 2009. postavljena je na čelo spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Dobitnica je više međunarodnih priznanja za mir i doprinosa ljudskim pravima.