Slobodan Puzović

Rođen je 1962. godine. 
Diplomirao na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Godine 2008. doktorirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, departman za biologiju i ekologiju. 
Član je Srpskog biološkog društva i Izvršnog odbora Društva ekologa Srbije. Član je i saradnik više međunarodnih asocijacija i stručnih timova. 

Od jula 1987. do decembra 1995. radio u Prirodnjačkom muzeju Beograd kao kustos za ornitologiju i jedno vreme kao šef Muzeja šumarstva i lova na Kalemegdanu. Od januara 1996. do aprila 2003. bio zaposlen u Zavodu za zaštitu prirode Srbije, odeljenje u Novom Sadu, kaopomoćnik direktora i ornitolog – Sektor za biodiverzitet. Od jula 2008. do aprila 2011. radio u Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj kao pokrajinski sekretar, gde je od aprila 2003. radio kao pomoćnik i zamenik pokrajinskog sekretara – Sektor za zaštitu prirodnih resursa i biodiverziteta AP Vojvodine.  U Sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine obavljao funkciju podsekretara, od jula 2011. do juna 2012. 

Na funkciju sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine izabran je u julu 2012. godine.