Slobodan Cvetković

Datum rodjenja: 28. 6. 1974.
Stranka: Socijalistička partija Srbije | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 28. 6. 1974.
Stranka: Socijalistička partija Srbije | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Rođen je 28. juna 1974. godine u Novom Sadu.

U rodnom gradu je završio osnovnu školu, srednju mašinsku školu i višu poslovnu školu ekonomsko-upravnog smera. Napominje da je „uz rad u privatnom sektoru obrazovanje nastavio na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo, pri Univerzitetu „Braća Karić“. Diplomirao je 2001. godine, a magistarski rad na temu ‘Socijalna odgovornost korporacija kao faktor lokalnog održivog razvoja’ odbranio je 2009. godine, na istom fakultetu“.

U zvaničnoj biografiji navodi da je radni odnos zasnovao na Fakultetu za preduzetni menadžment u Novom Sadu, kao menadžer fakulteta „BK“ Univerziteta. „Izuzetne rezultate pokazao je radeći na razvoju i tržišnom pozicioniranju „BK“ Univerziteta na teritoriji grada Novog Sada i otvaranju brojnih odeljenja fakulteta širom Vojvodine. Ličnim zalaganjem, obezbedio je i unapredio tehničko-tehnološke uslove odvijanja nastavnog procesa“, navodi u biografiji. 
Bio je direktor Javnog preduzeća “Sportski centar” u Beočinu, tokom izgradnje sportskog objekta „Beočin“, koji je, kako naglašava, „zahvaljujući znanju i menadžerskim sposobnostima, uspešno priveo nameni“.
Od 2004. do 2012. godine bio je pomoćnik pokrajinskog sekretara za kulturu i javno informisanje u Vladi Vojvodine, u dva mandata, rukovodeći Sektorom za informacione sisteme i elektronske medije.  Navodi da je u istom periodu položio Stručni ispit za rad u državnoj upravi, uspešno završio međunarodni specijalistički kurs u organizaciji E.C.P.D. i Bredford Univerziteta, Velika Britanija, pod nazivom „Priprema, planiranje, evaluacija i upravljanje projektima“. Kako ističe, od 2010. godine ima sertifikat za rad na računarima na nivou ECDL Core.
Od marta 2013. godine bio je na funkciji pomoćnika direktora za međunarodne komercijalne poslove Instituta za ratarstvo i povrtarstvo „NS seme“, gde je, kako tvrdi, „ostvario značajne rezultate u povećanju izvoza semenskih selekcija Instituta, na postojećim i novim tržištima, kao i van granica Republike Srbije“.
Odlukom Vlade Srbije 31. jula 2014. godine imenovan je za člana Upravnog odbora Agencije za upravljanje lukama Srbije. Odlukom Nadzornog odbora AD „Novosadski sajam“, 6. novembra 2014. godine, imenovan je za Generalnog direktora ovog preduzeća.
Od 2007. godine član je Socijalističke partije Srbije, a od 2011. godine bio je član Pokrajinskog odbora SPS u Vojvodini, na funkciji sekretara Izvršnog odbora Pokrajinskog odbora SPS u Vojvodini.
U martu 2012. izabran je za predsednika Gradskog odbora SPS u Novom Sadu.  Član je Izvršnog odbora Glavnog odbora i član Izvršnog odbora Pokrajinskog odbora SPS u Vojvodini. 
Navodi da se bavio sportom – kajakom na mirnim vodama. Ističe da govori engleski jezik i „koristi se informatičkim tehnologijama u svakodnevnom radu“.