Nenad Stanković

Datum rodjenja: 9. 9. 1965.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 9. 9. 1965.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:
Rođen je 1965. godine.

Srednju Elektro-mašinsku školu u Zavidovićima, u Bosni i Hercegovini, završio je 1984. godine. Diplomu inženjera elektrotehnike, stekao je 1991. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. 

Godine 2007, stiče zvanje magistra poslovnog menadžmenta na Fakultetu tehničkih nauka – MBA studije u Novom sadu i na United Business Institutes u Briselu. 

Do imenovanja na funkciju pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine, u julu 2014, obavljao je funkciju zamenika direktora Elektrodistribucije Ruma.