Nebojša Pavković

Datum rodjenja: 10. 4. 1946.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 10. 4. 1946.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:

Rođen je 10. aprila 1946. u selu Senjski Rudnik, u opštini Despotovac.

Učiteljsku školu završio je 1966. godine u Aleksincu. Visoke vojne škole završio je u Beogradu sa odličnim uspehom: Vojnu akademiju Kopnene vojske 1970, Komandno-štabnu akademiju Kopnene vojske 1982. i Komandno-štabnu školu operatike 1988. godine (prvi u rangu sa srednjom ocenom 10,00).

Prve komandirske dužnosti obavljao je u Pešadijskoj školi rezervnih oficira u Bileći (Bosna i Hercegovina), gde je bio i referent za studije i unapređenje nastave. Komandir pešadijskog bataljona bio je u Desetoj pešadijskoj brigadi, da bi u Šesnaestom proleterskom pešadijskom puku bio najpre načelnik Štaba, a potom i komandant. Komandant Šesnaeste motorizovane brigade bio je od 1988. do 1989. godine, kada je premešten u Kabinet saveznog sekretara (kasnije ministra) za narodnu odbranu, gde je do 1993. godine bio načelnik odeljenja, zamenik načelnika i načelnik Kabineta. Načelnik Katedre operatike bio je u Školi nacionalne odbrane do 1994. godine, od kada je u Prištinskom korpusu obavljao više dužnosti: bio je načelnik Odeljenja za operativne poslove i obuku, načelnik štaba i komandant korpusa. Komandant Treće armije bio je od decembra 1998. godine do februara 2000. godine.

Za načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije postavljen je u februaru 2000. godine. Na toj poziciji ostao je i pored brojnih zahteva za smenu i nakon promena 5. oktobra 2000, a smenjen je ukazom tadašnjeg predsednika SRJ Vojislava Koštunice 24. juna 2002.  Prvobitno je odbio odluku o smeni,  ulažući žalbu Ustavnom sudu SRJ i drugim institucijama, a zatim izjavio da je smenjen zato što je u junu 2001. odbio Koštuničino naređenje da Vojska upadne u Biro za komunikacije Vlade Republike Srbije, odakle je, kako je ovaj tvrdio, bio prisluškivan.

Osnovao je stranku Narodni blok i bio kandidat na izborima za predsednika Srbije 2002. godine (osvojio je 75.662 glasa).

Protiv njega je krajem 2003. podignuta optužnica Haškog tribunala, a izručen je 2005. godine.

Sud ga 2009. proglašava krivim po svim tačkama optužnice i osuđen je na 22 godine zatvora za deportacije, prisilna premeštanja, ubistva, progone i druga nehumana dela.