Nataša Vučković

Datum rodjenja: 11. 1. 1967.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 11. 1. 1967.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Mesto:

Rođena je 11. januara 1967. godine u Zagrebu. 

 
Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1990, a advokat je od 1994. godine. Diplomu specijaliste za evropsko pravo stekla ja na Evropskom univerzitetu u Nansiju 2006. godine. Tokom 1991. bila je na profesionalnoj praksi u Kongresu SAD u okviru programa „Central and Eastern European Internship in the U.S. Congress“. U Kanadi je 1996. godine učestvovala na renomiranom „Međunarodnom trening programu za ljudska prava“. Učestvovala je 2005. godine na međunarodnom specijalističkom programu „Organizacija parlamentarnog rada“ pri francuskoj Nacionalnoj školi za administraciju (ENA) i Nacionalnoj skupštini Republike Francuske.
 
Od 1990. do 1994. godine politički je aktivna u Demokratskoj stranci. Bila je sekretar za međunarodnu saradnju DS (1991−1994) i sekretar Predsedništva stranke. Jedna je od osnivačica Demokratskog centra 1996. godine, a od ujedinjenja Demokratske stranke i Demokratskog centra, u Demokratskoj stranci je bila članica Izvršnog odbora. Na 15. Skupštini Demokratske stranke održanoj 25. novembra 2012. godine izabrana je za potpredsednicu stranke.
 
Od 1994. izuzetno je aktivna u civilnom društvu kada sa grupom prijatelja osniva Fond Centar za demokratiju − nevladinu organizaciju za razvoj civilnog društva. Od osnivanja Fonda obavlja funkciju generalnog sekretara.  
 
U periodu od 2001. do 2003. bila je savetnica za međunarodnu saradnju u kabinetu Predsednika Skupštine SRJ/Srbije i Crne Gore. Na izborima krajem 2003. godine bila je poslanički kandidat na listi Demokratske stranke. Na lokalnim izborima 2004. izabrana je za odbornicu Skupštine grada Beograda. Poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije u četiri saziva 2007−2008, 2008−2012. godine, 2012−2014 i od marta 2014. godine. Tokom ovih mandata bila je članica Odbora za spoljne poslove, Odbora za evropske integracije i Administrativnog odbora. Za predsednicu Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije izabrana je 9. jula 2013. godine. Na sednici Parlamentarne skupštine Saveta Evrope tokom 2012. bila je izabrana za potpredsednicu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. 
 
Januara 2014. godine francuski ambasador u Beogradu uručio joj je orden Nacionalnog reda za zasluge u rangu viteza. 
 
U Vladi u senci Demokratske stranke bila je zadužena je za spoljne poslove. 

U novembru 2015. postala je šefica poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije.  Za narodnu poslanicu izabrana je i na izborima 2016.