Mirjana Milenković

Rođena je 1979. godine. Završila je gimnaziju u Čačku. Studirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Bila je članica je Gradskog odbora DS-a i odbornica u Skupštini grada Čačka.
Februara 2009. izabrana je za predsednicu Saveta za mlade Skupštine grada.