Miomir Ilić

Datum rodjenja: 11. 1. 1948.
Stranka: Socijalistička partija Srbije | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 11. 1. 1948.
Stranka: Socijalistička partija Srbije | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Rođen je 1948. godine u Požarevcu.

U rodnom gradu je završio osnovnu školu i gimnaziju prirodno-matematičkog smera. Diplomirao je 1971. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu, na odseku za zaštitu zemljišta od erozije i uređenja bujičnih tokova.

U zvaničnoj  biografiji navodi da je od 1972. godine bio zaposlen u Vodoprivrednom preduzeću „Mlava-Pek“ u Požarevcu, zatim je od 1980. do 1988. godine obavljao funkciju direktora OOUR-a „Putogradnja“, od 1988. do 1990. dužnost generalnog direktora, a 1990. godine prelazi u VHDP „Hidrogradnja i erozija“ Požarevac na funkciju direktora.

Ističe da je od 10. godine aktivni igrač u fudbalu, kasnije trener i člana organa u Fudbalskom savezu Srbije.

Od 2008. do 2012. bio je predsednik Skupštine grada Požarevca, a od 2012. je na funkciji gradonačelnika Požarevca. 

Član je Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije.