Marijan Petrović

Datum rodjenja: 3. 10. 1967.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 3. 10. 1967.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:

Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gde je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju-jezički smer.

Prve dve godine studija Pravnog fakulteta okončao je u Zagrebu, a nastavio na fakultetu u Novom Sadu, gde je diplomirao 1996. godine.

Po završetku studija zaposlio se kao pripravnik u Privrednom sudu u Novom Sadu. U januaru 1999. godine položio je pravosudni ispit, a marta je postavljen na mesto Sekretara suda. Juna 2002. napušta sud i počinje da radi u JP „Zavod za izgradnju grada“ Novi Sad.

Od jula 2008. godine je na funkciji pomoćnika direktora za pravne poslove u JP ZIG.