Jelena Balašević

Rođena 1982. godine u Novom Sadu.

Osnovnu i srednju školu završila u Novom  Sadu. Diplomirala je književnost i režiju na novosadskom univerzitetu.

Kao savetnica premijera Vade Vojvodine radila je na projektu „Pet frendli Vojvodina“, koji je, kako ističe, prvi efikasan program za rešavanje problema napuštenih životinja u Vojvodini. 

Za poslanicu u Skupštinu AP Vojvodine izabrana je na izborima u maju 2012. godine.
Potpredsednica je Gradskog odbora Demokratske stranke u Novom Sadu. 
U martu 2015. izbarana je za ministarku kulture vlade u senci Demokratske stranke.