Goran Takić

Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri

Član republičkog odbora Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije.