Edita Divković

Datum rodjenja: 30. 11. 1964.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 30. 11. 1964.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Mesto:

Rođena je 1965. godine u Sarajevu.

Diplomirala je 1989. na Arhitektonsko-urbanističkom fakultetu u Sarajevu.

Od 1989. do 1992. godine bila je zaposlena u Železničkom gradskom preduzeću, prvo u Sarajevu, a potom, naredne dve godine u Beogradu. Od 1994. do 1996. godine radila je u DP „Zavod za urbanizam“ Kikinda. Od 1997. do 2001. godine bila je zaposlena u AD „Livnica Kikinda“. Radnik Opštinske uprave bila je narednih 7 godina, a funkciju direktorke JP „Direkcija za izgradnju grada“ obavljala je od oktobra 2008. godine do jula 2012. godine. Bila je na funkciji članice Opštinskog veća zadužene za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Članica je Demokratske stranke.