Dušan Dinčić

Datum rodjenja: 18. 2. 1975.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 18. 2. 1975.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Rođen je 1975. u Beogradu.

U zvaničnoj biografiji ističe da je sa Vukovom diplomom završio Osnovnu školu „Vojvoda Mišić“ i Petu beogradsku gimnaziju, društveno jezički smer. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2001. godine, na upravno-teorijskom smeru. Navodi da je odslušao četiri semestra magistarskih studija na Pravnom fakultetu. Navodi da je završio dodiplomske studije na Beogradskoj otvorenoj školi i da mu je mentorski rad (mentor Dušan Bataković) „Modernizacija srpske države u XIX veku“ proglašen za najbolji u generaciji. ističe da govori engleski jezik, a da se služi nemačkim i ruskim.
Bio je zaposlen u Okružnom sudu u Beogradu od 2001. do 2004. godine. Pravosudni ispit položio 2004. godine. Zaposlen u Gradskoj opštini Savski venac od novembra 2004. do juna 2008. na mestu člana opštinskog veća zaduženog za Opštinsko javno pravobranilaštvo. Od juna 2008. je bio v.d. načelnika Opštinske uprave, od 1. januara 2009 do juna 2012. bio je načelnik uprave GO Savski venac, a od 10. juna 2012. predsednik je GO Savski venac. 
Izabran je za odbornika SO Savski venac 2000. i 2004. i 2012. godine, a za odbornika Skupštine grada Beograda 2008. i 2012. godine. Od 2003. do 2004. bio je šef odborničke grupe DOS u SO Savski venac.
Član UO Doma omladine Beograda bio je od 1997. do 1999, predsednik školskog odbora OŠ Vojvoda Mišić od 2001. do 2003, predsednik UO Predškolske ustanove Savski venac od 2004. do 2007. godine. 
Napominje da je član Demokratske stranke od februara 1993. godine, a od maja 1993. član Predsedništva Demokratske omladine (DO). Od 1994. do 1996. sekretar DO, od 1995. do 1996. Međunarodni sekretar DO, a od 1996. do 1999. predsednik DO. 

Prvi put je biran za člana stalnog sastava Glavnog odbora DS 1995. godine, potpredsednik OO DS Savski venac bio je od 2001. do 2002, a predsednik OO DS Savski venac od 2005. do 2011. (tri mandata). Predsednik IO OO DS Savski venac od 2011. do 2014. Član je Statutarne komisije DS od 2014. Potpredsednik je Gradskog odbora DS od 2014.