Dragiša Slijepčević

Datum rodjenja: 17. 12. 1955.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 17. 12. 1955.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:

Rođen je u Sečnju 1955. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na beogradskom Pravnom fakultetu 1978. godine kao najbolji student generacije. Zvanje magistra pravnih i ekonomskih nauka stekao je na Privrednoj akademiji Samostalnog i nedržavnog Univerziteta u Novom Sadu 2006. godine, a doktorirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine.Nakon studija na Pravnom fakultetu radio je u srednjoj školi u Sečnju. Za sudiju Opštinskog suda u Sečnju izabran je 1980. godine. Njegovo dalje napredovanje išlo je sledećim tokom – sudija Okružnog suda u Zrenjaninu, sudija zrenjaninskg Privrednog suda, sudija Višeg privrednog suda u Beogradu. Za sudiju Vrhovnog suda Srbije izabran je 1999. godine. Za sudiju Ustavnog suda Srbije izabran je 2007. godine, a na mesto predsednika te institucije došao je 2011. godine.Funkciju predsednika Ustavnog suda obavljao je do 2014. godine.Aktivno učestvuje u radu Udruženja pravnika u privredi kao član Upravnog odbora i Redakcije časopisa „Pravo i privreda“. Učesnik je „Kopaoničke škole privrednog prava“ u svojstvu kourednika Katedre za privredno pravo i stečaj. Aktivni je učesnik mnogobrojnih okruglih stolova  iz oblasti privrednog i stečajnog prava.Autor je više desetina stručnih radova iz oblasti građanskog i privrednog prava. Posebno se bavi aktuelnim problemima sudske prakse u vezi sa primenom Zakona o stečajnom postupku, o čemu  je objavio više od dvadeset stručnih radova. Koautor je knjige „Komentar Zakona o stečajnom postupku“.