Dragan Vukmirović

Datum rodjenja: 1. 3. 1962.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 1. 3. 1962.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:

Dragan
Vukmirović je rođen 1. marta 1962. godine u Otočcu, u Hrvatskoj, a od 1968.
živi u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na
Fakultetu organizacionih nauka (FON), gde sada radi kao redovan profesor na
predmetu Statistika i verovatnoća, magistrirao na Ekonomskom fakultetu, a
doktorske studije završio je opet na Fakultetu organizacionih nauka.

Autor
je više publikacija iz oblasti statistike, elektronskog poslovanja i
marketinga. Osnivač je master i postdiplomskih studija elektronskog poslovanja
na FON-u.

Na čelu
Republičkog zavoda za statistiku bio je od 1. aprila 2004.  pa sve do 2015. godine kada je podneo ostavku nakon
što je Državna revizorska institucija objavila izveštaj o nepravilnostima u
finansijkom poslovanju zavoda za statistiku.

 

 

Poslednji put ažurirano: 14. 1. 2015.