Đorđe Belamarić

Datum rodjenja: 24. 3. 1971.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 24. 3. 1971.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Mesto:

Rođen je 1971. godine u Kragujevcu. 

U zvaničnoj biografiji navodi da je po zanimanju ekonomista, ali ne navodi više podataka o svom obrazovanju.

Ističe da je konsultant je za političke komunikacije i da je radio u više zemalja — Jemenu, Iraku, Slovačkoj, Rumuniji, Albaniji, Crnoj Gori, Makedoniji i drugim. Od 1999. godine instruktor je za političke kampanje Nacionalnog demokratskog instituta iz Vašingtona, specijalizovan za komunikacije. Navodi da je od 1997. do 1998. godine bio upravnik Centra za izbeglice „Trmbas“ u Kragujevcu, a od 1998. do 2001. godine bio je upravnik „Kragujevačkog dečjeg odmarališta“ na Kopaoniku.

Bio je pomoćnik direktora službe za komunikacije u Ministarstvu za privredu i privatizaciju Vlade Republike Srbije 2003. godine, angažovan od IBM Business Consulting Services, u okviru USAID projekta. Iste godine bio je i konsultant za komunikacije u Ministarstvu za rad i zapošljavanje Vlade Republike Srbije. 

Napominje da je posebno radio na strategijama komunikacije i formiranju komunikacijskih službi, razvoju institucionalizovanih kanala komunikacije između građana, političkih institucija i izabranih zvaničnika. Držao je, ističe, obuke političke komunikacije i političkog organizovanja za brojne političke i društvene aktiviste, izabrane zvaničnike od predsednika država, premijera i ministara, poslanika do gradonačenika i odbornika, poslovnih lidera, omladine, menadžera izbornih kampanja, menadžera javnih preduzeća i agencija. 

U biografiji navodi da je bio komunikacioni konsultant za programe političkih stranaka Iraka u toku 2005, 2006. i 2010. godine i učestvovao u formiranju komunikacione službe predsednika Iraka 2006. godine. Od 2004. do 2005. godine formirao Službu za komunikacije i radio na definisanju strategije komunikacije za Rafineriju nafte Pančevo. Bio je medijski i komunikacioni konsultant za romske političke partije, za lokalne i regionalne izbore u Slovačkoj 2005. godine. Bio je konsultant za razvoj političke platforme i komunikacione strategije za predsedničke, regionalne i lokalne izbore 2006. godine u Jemenu. 

Predavao je na specijalističkim studijama političke komunikacije za studente četvrte godine Fakulteta političkih nauka, koje je 2011. godine organizovala Fondacija Konrad Adenauer Štiftung u saradnji sa Fakultetom političkih nauka. 

Za odbornika Skupštine opštine Vračar biran je 2008. i 2012. godine. Od 2008. do 2012. godine bio je član Opštinskog veća Gradske opštine Vračar. Od 2012. do 2013. godine bio je Direktor službe za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima – Beokom servis.

Ističe da je član Demokratske stranke od 1995. godine. U periodu 1996-2000. godine bio je član Gradskog odbora DS Kragujevac, a od 2000. godine i potpredsednik Izvršnog odbora Gradskog odbora DS Kragujevac. Bio je šef kancelarije Opštinskog odbora DS Vračar od septembra 2002. do marta 2004. godine. Od 2004. do 2006. godine bio je član Izvršnog odbora Gradskog odbora DS Beograd, zadužen za sigurne glasove. Od 2006. do 2008. godine bio je predsednik Izvršnog odbora Opštinskog odbora DS Vračar, a od marta 2007. godine i član Izvršnog odbora Gradskog odbora DS Beograda zadužen za razvoj strategija komunikacije i član Izbornog štaba zadužen za komunikacije i PR. Tokom 2006. i 2007. godine vodio je Edukativni centar Izvršnog odbora Gradskog odbora DS Beograd.  U izbornim kampanjama 2006, 2007, 2008. i 2012. godine — tokom predsedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora bio je član izbornog štaba Gradskog odbora DS Beograd odgovoran za komunikacije. 

Bio je član Glavnog odbora DS od 2010. do 2012. godine. Od 2008. godine je potpredsednik Opštinskog odbora DS Vračar. 

Koordinator je Centra za edukaciju Demokratske stranke. 

Za zamenika predsednika Gradske opštine Vračar izabran je u junu 2015. godine.