Dejan Stefanović

Datum rodjenja: 1. 11. 1954.
Stranka: Socijalistička partija Srbije | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 1. 11. 1954.
Stranka: Socijalistička partija Srbije | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Rođen je 1954. godine u Blacu.

U zvaničnoj biografiji navodi da je u rodnom mestu završio osnovnu školu i gimnaziju. 

Ističe da na opštini Stari grad živi od 1974. godine. 
Zaposlen je u banci „Poštanska štedionica a.d“, na poslovima marketinga u Sektoru logistike.
Biran je za odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad od 2004. do 2008. godine. Obavljao je dužnost predsednika Skupštine preduzeća DES iz Beograda i predsednika Upravnog odbora JKP „ Beograd put“, u periodu od 2008. do 2012. godine.

Predsednik je Opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije Stari grad, u drugom mandatu.

Na funkciji zamenika predsednika Opštine Stari grad nalazi se od 2012. godine.