Danilo Golubović

Datum rodjenja: 21. 10. 1963.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 21. 10. 1963.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:

Rođen
je 1963. godine u Beškoj.

Diplomirao je na
Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1989. godine.

Bio je zaposlen od 1990.
do 2004. u preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu poljoprivrednim
proizvodima AD „Koprodukt“ iz Novog Sada. Poslednje četiri godine
obavljao funkciju generalnog direktora tog preduzeća. Od maja 2004. godine do
jula 2008. godine obavlja funkciju državnog sekretara Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede vlade Republike Srbije.

Od 2008. do 2012.
pomoćnik direktora za komercijalne poslove u Institutu za ratarstvo i
povrtarstvo u Novom Sadu.

2012. je opet postavljen
na mesto državnog sektretara u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne
sredine.

Za vreme vršenja
funkcije Državnog sekretara nalazio se na funkciji šefa tima Vlade RS za
pregovore sa EU oko Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) u oblasti
poljoprivrede, kao i šefa tima Vlade RS za pregovore o pristupanju Srbije
Svetskoj trgovinskoj ortanizaciji (STO) u oblasti poljoprivrede kao i na
poziciji šefa velikog broja projekata EU u okviru Minstastva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede (podizanje kapaciteta u Upravi za veterinu, Projekat
uspostavljanja vinskog registra i vinogradarskog katastra u Srbiji i dr.),
Predsednik grupe za Pregovaračka poglavlja 11 12 i 13 u okviru pregovaračkog
procesa sa EU, autor velikog broja tekskotva o poljoprivredi publikovanih u
zemlji i inostranstvu.