Aleksandra Radosavljević

Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:

Po profesiji je inženjer. 

Nalazi se na funkciji pomoćnice direktora Agencije za investicije i stanovanje grada Beograda.