Zdravstvena zaštita Roma

Posedovanje zdravstvenog osiguranja i zdravstvene knjižice za većinu ljudi u našoj zemlji se podrazumeva. Međutim, kako je to kada se taj dokument ne poseduje najbolje znaju oni koji ga nemaju, niti mogu da ga izvade. Među njima je najviše pripadnika romske populacije, koji su u situacijama kada im je lekarska pomoć bila potrebna bili suočeni sa neljubaznošću i okrutnošću pojedinih osoba.