Zašto su nam važni otvoreni podaci?

Otvoreni podaci predstavljaju podatke, koji su već javni ali su prilagođeni za lakšu pretragu, poređenje i ukrštanje. To znači da mogu biti osnova za različita istraživanja i nove proizvode.

Na panel diskusiji o otvorenim podacima u hotelu Moskva u organizaciji Centra za istraživanje, transparenost i odgovornost (CRTA) i RNIDS učestvovali su Dušan Stojanović, direktor Republičke direkcije za elektronsku upravu, Irena Cerović, menadžerka programa za reformu javne uprave, UNDP, Đorđe Krivokapić, direktor za pravne prakse u SHARE fondaciji, Raša Nedeljkov, programski direktor CRTE, Filip Milenković ispred GAJP-a i Miloš Bošković, narodni poslanik u Skupštini.