Verbalni delikates

Pade nam ministar zbog verbalnog delikta, crni mi, kako ćemo u Evropsku uniju? Gr. Gašić izlanuo se šta misli, šta mu je proletelo kroz glavu i kroz telo, nije pozivao na rušenje moralnog poretka, samo je – pun moći koju mu je dala partija i njegov dojučerašnji dobrotvor – dao oduška životnoj radosti koja prožima sve pripadnike olimpijskog plemena.