Sumnjivi novčani prilozi strankama, institucije ćute

Još od izbora 2012. godine Srpska napredna stranka prijavljuje veliki broj individuanih donacija. Ništa ne bi bilo čudno da novčani prilozi nisu uvek u istom iznosu, ali i da su prema analizama Agencije za borbu protiv korupcije jedan deo fizičkih lica koja su donirala tu stranku u kampanji 2014. godine ujedno i primaoci socijalne pomoći.

Sudeći po odgovoru Republičkog javnog tužilaštva taj podatak ih nije zabrinuo. Na naša pitanja da li su na osnovu saznanja Agencije za borbu protiv korupcije pokrenuti postupci koji bi utvrdili zloupotrebu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, odgovorili su nam da niko do sada nije podneo krivičnu prijavu po toj osnovi.

U njihovom odgovoru o pokretanju spora po službenoj dužnosti nije bilo ni slova.

Novinarka: Vesna Radojević