Sudski sporovi

Razlozi za dugo trajanje sudskih procesa su brojni. Ponekad su krivci advokati, nekad same stranke, ali bez obzira na to ko je kriv, kada bi postojao uređen pravosudni sistem I ovi problemi bi bili prevaziđeni. Na ovaj način ne samo da bi korist imale same stranke, već i država, koja bi uštedela novčana sredstva koja izdvaja upravo zbog toga što se postupci ne završavaju u razumnom roku.