Ruski car

Ne pamtim ovako uzbudljiv oktobar! Sanjamo toliko o povratku našeg mile kraljevine, a dobismo odjedared cara, i to ruskog. Stigao spomenik kao nagoveštaj posete njegovog pravnog naslednika; utajili su nam na onolikim časovima istorije da bez cara Nikolaja ne bi bilo ni lađe francuske, verovatno ni pesme “Kreće se lađa francuska”, ali predsednik Nikolić znade povest roda svoga. Lično od predsednika sam i čuo kako je baćuška Car podviknuo Francuzima da nam pošlju već jedared te lađe francuske, ako li nam ne pošalju lađe, ima Rus iz rata da izađe! Tako smo mi sa izvesnim zakašnjenjem zahvalili caru, nisam, grešna mi duša, još išao da vidim spomenik, a kopka me jesmo li cara dobili na poklon, ili su nam ga ruska braća isporučila znajući da ne moraju ni reći: “Cara da ste smestili u srce Beograda!”.