Retrovizor 2 – Portret umetnika u zrelosti – epizoda 94 – Ljuba Živkov

U poslednja sedamdeset dva sata svečanu kolonu Tomislava Nikolića nije ugrozio nijedan državni šofer i nijedan vernik. Poslednji nasrtaj pao je na Svetog Aranđela koji neka i pomogne počiniocu: radnik “Srbijašuma” sam se predao organima neuspešnog gonjenja, kasnio je na slavu te je vozio bez zadnjih tablica (što će mu biti otrežnjavajuća okolnost); našao se u kolopletu sa rotacionim svetlima i tamnim staklima, u zgodnom momentu je olimpijsko pleme napustio, kamere su snimile njegovu “škodu”, ali se ispostavilo da tablica nema te se pod sumnjom nađosmo svi koji smo ikad kupili auto te cenjene marke. Iskreno, ni ja nisam načisto kako da se vladam kad mi se dogode vozila pod pratnjom kojih je pa tušta i tma – ako me sustignu da bežim u žutu traku, na bankinu, da se spustim u najbliži jarak odakle će me posle policija o njenom trošku izvući i platiti mi opravku kartera? Ako pak ja sustignem kolonu koja bezbednosno ševrda celom širinom autoputa – da smanjim gas i da strpljivo stanem na njen svečani rep? –