Retrovizor 2 – Pas opasnog življenja – epizoda 81 – Ljuba Živkov

Ne budem li postao prilježniji i brži (mada bih za zakašnjenje teksta mogao da priložim možda i lekarsko opravdanje) prerašću u političkog paleontologa, toliko sam počeo da kasnim za događajima, koji su sa svoje strane ne treba lepše ispunili očekivanja publike. Toma Nikolić, profesionalni poslanik koji se školovao uz mandat, kao nekoć radnici uz rad u fabrici, predočio je menadžersku diplomu stečenu u Novome Sadu; lično dekan posvedočio je da tu nema nikakove petljavine, kao što je bilo petljavine sa našim vodećim nanoastronomom, koji je ne samo krivotvorio svedodžbu sa samim desetkama, nego je konkurišući tim falsifikatom na engleskom jeziku dobio od naše sirote vlade stipendiju. Vunderkind je obećao ni manje ni više nego da će Srbiju uz skromnu pomoć NASA-e odvesti u svemir, u naše rodno mesto, a sve to putem satelita koji će postati još slavniji od onog Davinićevog, mal ne rekoh Da Vinčijevog.