Retrovizor 2 – Okamenjena pogodba – epizoda 32 – Ljuba Živkov

Predsednik Republike položio je temelj-kamenac budućeg mosta koji će siroti Kinezi morati da nam naprave u pola cene; kad sam čuo za svečanost mislio sam da odmah posle govorancije počinju geometri da ciljaju nešto, da će početi zabadanje kočića, poravnavanje gumna, ne, radovi počinju na proleće, a kamen je položen sada i jamči da nam Kinezi neće do proleća podići cenu, ali garantuje, valjda, i da mi nećemo dalje ubijati cenu njihovog rada i materijala, jer je trebalo da most košta 320 miliona evra, a koštaće 170 miliona, toliko smo bili dobri u pregovorima da mi je neprijatno pred kineskim narodom koji kao i naš oskudeva u mnogo čemu. Zapravo mi i ne oskudevamo, evo gradimo krstove na ulasku u naše pravoslavne gradove, a Kragujevac bi osim raspeća Hristovog trebalo na drugoj okretnici da dobije i spomenik “Fijatu”, čime se doseže pun sklad svetovnog i sakralnog; ne zna se još hoće li biti samo logo kompanije ili bronzani fića koji bi bio izazov za našu bronzanu mafiju koja operiše po grobljima.