Retrovizor 2 – Novo doba – epizoda 117 – Ljuba Živkov

Slobodarska Srbadija u prestonome Beogradu odnela je pobedu nad sitnim dušama koje su htele da joj propišu kroz koja će vrata ulaziti, a kroz koja izlaziti iz vozila gradskog saobraćajnog preduzeća, uvredljive i takoreći rasističke table „izlaz“ i „ulaz“ bačene su na smetlište istorije, gde biće reciklirane jer su od biorazgradivih materijala; sva su vrata nanovo dvosmerna, radosna da svakoga prime i da svakome vide leđa, sve je dakle opet kako narodni duh od iskona i zapoveda, na svakim se vratima guraju oni koji bi van i oni koji bi tek unutra, gradska birokratija pognula je glavu pred narodnom rešenošću! Pa i jezikoslovci, stručnjaci dozlaboga zadrti i takoreći nazadni, neku grešku koju stanovništvo istrajno i saborno ponavlja jednog lepog dana ipak priznaju kao normu: ne bi smelo da se kaže tako, ali od sada sme, može i treba!