Retrovizor 2 – MPM – epizoda 121 – Ljuba Živkov

Protivnici dušmanske ćirilice bore se, ili su već i uspeli, da Vukovar proglase mestom posebnog pijeteta, gde će neprijateljsko pismo biti zakonom zabranjeno: zašto Beograd ne bi bio mesto posebnog mentaliteta, i to ne samoproklamavano? Zašto ga baš Evropska unija ne proglasi za prvo MPM? Dobro, nismo još primljeni u porodicu evropskih naroda, ali zar nije Beograd idealna prilika da EU ispolji trpeljivost prema nečemu što ona smatra iracionalnim, nepravednim i zadrtim? Ionako je bije glas da postaje novi melting pot. Ovako bi ispoljila blagost prema jednome narodu sa posebnim potrebama i prema njegovome rukovodstvu sa još izrazitijim special needs: nama treba mentalna autonomija, sloboda praiskonska u kojoj ćemo prema manjinama, rasnim, verskim, a naročito seksualnim da teramo po starom.