Retrovizor 2 Ljubomira Zivkova – Šampanjski proces – Epizoda 03

„Želeli ste – slušajte, naknadne reklamacije ne primamo…“ – zaustili su državni revizori, ministri su im očinski upali u reč: „Hvala vam za ovaj vaš početnički uradak, ali dajte da ga još jednom uporedimo sa našim knjigovodstvom, da ih sravnimo, ne sa zemljom, nego da ih dovedemo u sklad koji će nam svima služiti na čast!“, tako sam ja razumeo puš-pauzu datu čim je revizorski izveštaj izbio na videlo, pa opet, spoznaja da je trošeno više no što se moralo i u svrhe koje nisu sve baš za podičiti se ozlovoljila je inače uvek optimistički nastrojenog predsednika Demokratske stranke i cele Srbije koji je ministrima dao rok do februara da se poprave.