Retrovizor 2 – Lažna trudnoća u SANU – epizoda 68 – Ljuba Živkov

Otac jagodinske nacije odlikovaće najvišim gradskim ordenom Ivicu Dačića zbog njegovog herojskog izvrdavanja da brani Ustav i Ustavom zagarantovano pravo okupljanja. Nagrađujući ministra policije g. Palma ogrešio je dušu i doveo u neravnopravan položaj patrijarha koji se takođe istakao moleći Svevišnjeg, ali i sluge Njegove na zemlji da se parada kako reće srama kako gođ predupredi, država Srbija nije imala srca da zabrani paradu homoseksualaca, nego je kritičnog dana fino i svetosavski zabranila bilo kakvo okupljanje: imala je dojave iz prve ruke da se sprema neviđeno krvoproliće, prema prvim procenama spaseno je najmanje 46 života homoseksualaca i oko 170 života seksualno korektnih građana, sve je dobro što se dobrim svrši: Odbor za bezbednost već je kandidovan za „Najplemenitiji podvig 2011.“