Retrovizor 2 – „Kuće Đure Jakšića“ – epizoda 106 – Ljuba Živkov

Poznala se krivda-pravda, oslobođen je naš general Perišić, prethodno osuđen na dvadeset sedam godina tamnice; nova presuda vrvi od pohvala, general je ratu vratio otmenost, vojevao jeste, ali sve na note, po bon-tonu i Ženevskoj konvenciji, sve lepe običaje rata – a koji ratni običaj to nije?! – obnovio je i Vlada Srbije je u ushićenju iste večeri poslala svoj problematični avion, da nam lično ona doveze ovu hodajuću potvrdu naše ispravnosti i nevinosti. General je izbegao da ga u običnom avionu putnici pobrkaju sa Kemalom Montenom kome je ukrao imidž tj. frizuru. Naš najslavniji navijač Uroš i njegov advokat Borivoje sami su sebi malo malo pa zakazivali dolazak u policiju. Trebalo je da se pomenuti klijent podvrgne informativnom razgovoru poradi nekoje tučnjave u kojoj su povređeni marinci prijateljske prekomorske sile. Inspektori su kao na iglama u nekoliko navrata čekali zakazanu posetu odbijajući druge građane koji su dolazili da se predaju zbog raznoraznih prestupa.