Retrovizor 2 – Kletva Mićunova – epizoda 86 – Ljuba Živkov

S kim si onakav si! Redovni susreti sa Tomom Nikolićom koji u patrijarhovom podsetniku stoje pod radnim naslovom “Agape” urodili su plodom. Dok je rab Božiji Tomislav bodrio olimpijce da osvoje barem jedan stan tj. zlatnu medalju, sluga Božiji a patrijarh Srpske pravoslavne crkve pomilovao je po kamilavci grčkog sveštenika i spasao ga boravka u niškome kazamatu (brat u Hristu beše prouzrokovao tešku saobraćajnu nesreću). Nikolić je pomilovao novinara osuđenog za prejaku reč, patrijarh je grečeskoga sabrata smestio u manastirsku umesto u zatvorsku keliju. To je u sekularnoj Srbiji moguće, bogougodno je i u skladu sa Ustavom. Njegova svetost dovela je u neravnopravan položaj oca Branislava od čije preteške ruke pade iskušenik njegove paracrkvene i paramedicinske ustanove, ali nije mogla svaki čas od tužilaštva, suda i policije tražiti da se prema pripadnicima klera postupa blaže nego sa smrtnicima-civilima.