Retrovizor 2 – Država sa jednom zvezdicom – epizoda 78 – Ljuba Živkov

Velika tajna (Srbija) postala je kandidat za člana porodice evropskih naroda, što nam je prvi čestitao Božidar Đelić, ministar kome je ovo bio sektor i koji se samoražalovao zato što nismo bili obradovani u decembru nego tek sada. Božek mora da je raspoložen kao Vuk Drašković petog oktobra: radiš na nečemu, radiš, a kad kucne čas trijumfa, svi se vesele i kočopere, a ti stojiš po strani i pred oči ti izlazi tetkin kauč na kome si sanjao ovaj istorijski treunutak.