Retrovizor 2 – Čelični gospodin – epizoda 76 – Ljuba Živkov

Od silnog svijetlog oružja i džebane u banjalučkom “Boriku” pao je samo upravnik Narodne biblioteke u Beogradu, Vlada ga je nakon gromoglasne sugestije ministra policije munjevito smenila na telefonskoj sednici, šta god potonje bilo, cvetkovićevcima bi dakle trebalo oduzeti i automobile, a o kupovini novog aviona za Vladu ne bi smeo više niko da zucne: šta će im avion kad se ne sastaju ni u Beogradu?! Šta će im uopšte kancelarija, zar ne mogu i konferencije za štampu da se drže telefonom?! Smenjeni direktor je dobio priliku da se pojavi u „Utisku nedelje“, kao što voda izbaci još jednom davljenika na površinu, domaćica crče od smeha kad je čula kako bi se sporni pasus Nikolaidisov o civilizacijskom iskoraku – kakav jezik jednoga književnika! – mogao shvatiti: “Koliko ste kilograma izgubili dok ste sve ovo smislili, ha, ha, ha…”