Profesija bez posla

Prema istraživanju Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) na uzorku od oko 1200 studenata čak 31,5% misli da ne postoji potreba za njihovim obrazovnim profilom. U Srbiji se već godinama priča o potrebi promene obrazovnog sistema u cilju usklađivanja sa tržištem rada, ali taj proces još uvek nije ni pokrenut. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje visoko obrazovani kadar gotovo da najduže čeka na svoj prvi posao, a svršeni studenti onih fakulteta koji i primaju najviše brucoša su na istoj i najzastupljeniji.